Anket Analizi


Bu dersimizde anket analizleri R programında nasıl yapıldığını göreceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle konuyla ilgili kısa bilgiler verilecek ve sonrasında R programlama işlemlerine geçilecektir. Veri değişken tiplerinden başlayabiliriz.

Veri Tipleri

a) Sürekli ve Süreksiz Değişkenler

Sürekli değişken; iki değer arasında birden çok değer alabilen değişkenler için kullanılmaktadır. Örneğin; kilo, boy gibi değişkenler sürekli değişken kategorisine girmektedir. Diğer bir deyişle iki değer arasında sonsuz değer alabilen değişkenlere verilen addır. Sürekli değişkenler için “ kesiksiz değişken” ismi de kullanılmaktadır.

Süreksiz değişken; iki değişken arasında herhangi bir değer alamayan değişkenler için kullanılmaktadır. Örneğin; cinsiyet, medeni durum, göz rengi… vb. bu değişken tipinin diğer bir adı da “kesikli değişkendir”.

Sürekli değişkenler sayı ile ifade edilebildiği için nicel, süreksiz değişkenler sembol olarak ifade edildiği için nitel değişkendir denilebilir.

b) Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Bağımlı değişken; bağımsız değişkenlere ait değerin değişmesi durumunda gözlemlenen değerde bir farklılaşma var ise bu bağımlı değişkendir.

Bağımsız değişken; bağımlı değişken üzerinde bir değişim yaratabilmek amacıyla üzerinde değişim uygulanan değişen türüdür. Formülleştirmek gerekirse aşağıdaki gibi bir denklemde daha rahat görebiliriz

Bağımlı Değişken = Bağımsız Değişken1 + Bağımsız Değişken2 + Bağımsız Değişken3

Nicel Veri Türleri

a) Sınıflama Ölçekleri; eldeki veriyi kategorilere ya da sınıflara ayırmak için kullanılmaktadır. Bu ölçekteki esas düşünce eşit yada eşit değildir mantığını kurmaktır. Bu ölçeklerde matematiksel bir işlem yapılamaz. Sadece frekanslardan yararlanarak mod hesaplanabilir.

b) Sıralama ölçeği; belirli özellikteki veriyi sıraya koymak için kullanılan bir ölçektir. Büyüktür ya da küçüktür ifadesi bu ölçek için kullanılabilir.

c) Aralıklı Ölçekler

d)Oranlı Ölçekler; bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılan ölçek türüdür.

R Programlama

Anket ile ilgili kısa bilgilerden sonra anket analizi R programında nasıl yapılır inceleyelim. Bu analizi yapmak için kullanılacak paketin adı “survey”dir. Bu paket kendi içerisinde apiclus1 isminde bir veri seti barındırmaktadır. Bu veri seti Kaliforniya’da bulunan okullara ait performans anketini barındırmaktadır. Toplamda 6194 gözlemin olduğu bu ankette 37 adet değişken bulunmaktadır. Öncelikle ilgili paketi indirelim ve kullanıma açalım

install.packages("survey")

library("survey")

Daha sonra veri setinin içeriğini incelemek üzere “head” komutunu kullanalım

head(apiclus1)

Değişken sayısının fazla olmasından dolayı burada açıklamaya girmeyeceğim fakat  r programında aşağıdaki komutu uygularsanız ilgili veri setine ait bilgiye ulaşabilirsiniz.

help(apiclus1)

Basit bir anket analizi tasarımı için “svydesign” komutu kullanılmaktadır. Arkasından özet bilgi için “summary” komutu kullanılabilir.

dclus1 <- svydesign(id = ~dnum, weights = ~pw, data = apiclus1, fpc = ~fpc)

summary(dclus1)

 

1 - level Cluster Sampling design

With (15) clusters.

svydesign(id = ~dnum, weights = ~pw, data = apiclus1, fpc = ~fpc)

Probabilities:

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.

0.02954 0.02954 0.02954 0.02954 0.02954 0.02954

Population size (PSUs): 757

Data variables:

 [1] "cds"      "stype"    "name"     "sname"    "snum"     "dname"    "dnum"     "cname"  

 [9] "cnum"     "flag"     "pcttest"  "api00"    "api99"    "target"   "growth"   "sch.wide"

[17] "comp.imp" "both"     "awards"   "meals"    "ell"      "yr.rnd"   "mobility" "acs.k3" 

[25] "acs.46"   "acs.core" "pct.resp" "not.hsg"  "hsg"      "some.col" "col.grad" "grad.sch"

[33] "avg.ed"   "full"     "emer"     "enroll"   "api.stu"  "fpc"      "pw"     

 

Medyan, ortalama ve kartillerin tahmini için hesaplama “svymean” komutu ile yapılmaktadır.

svymean(~api00, dclus1)

                mean                                    SE

api00     644.17                  23.542

 

 

 

svyquantile(~api00, dclus1, quantile=c(0.25,0.5,0.75), ci=TRUE)

$quantiles

        0.25 0.5  0.75

api00 551.75 652 717.5

$CIs

, , api00

           0.25      0.5     0.75

(lower 493.2835 564.3250 696.0000

upper) 622.6495 710.8375 761.1355

 

svytotal(~stype, dclus1)

 

                               total                      SE

stypeE                  4873.97                1333.32

stypeH                 473.86  158.70

stypeM                846.17  167.55

 

svyratio(~api.stu,~enroll, dclus1)

Ratio estimator: svyratio.survey.design2(~api.stu, ~enroll, dclus1)

Ratios=

           enroll

api.stu 0.8497087

SEs=

             enroll

api.stu 0.008386297

 

 

Konuya ait bilgilerin devamına aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Soru ve önerileriniz için sayfanın yan tarafında bulunan chat kutusunu kullanabilirsiniz.

KAYNAK

http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/bagimli-ve-bagimsiz-degisken-nedir-ornek-vererek-aciklayiniz.html

 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/494/5811.pdf

https://cran.r-project.org/web/packages/survey/vignettes/survey.pdf

 

Yazar Kimdir?

Sıtkı Cansu, 19 Ekim 1985 yilinda Konya-Beyşehir'de dogmustur.İlk, orta ve liseyi Beyşehir'de bitirmis olup Konya-Ereğli Selçuk MYO Bilgisayar programcılığı ve Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmustur. Çesitli yerlerde web tasarımcı ve veri tabani yöneticisi olarak çalışan yazar, son üç senedir ingilizce öğretmenliği yapmaktadir. Şu anda yüksek lisansını tamamlamak üzere Mugla Üniversitesinde öğrenim görmektedir.