GoogleVis Paketi


Bugün R dersimizde grafik tasarımı noktasında müthiş ilerleme kaydetmiş olan Google Visualize paketinden bahsedeceğim. Geleneksel grafik çizimlerinin dışına çıkarak farklı objelerle farklı görünüm efektlerini bizlere sunan Google, R programı içerisinde de “googleVis” isimle paket ile karşımıza çıkıyor. Grafiklerin içerisinde Google mapten faydalanılarak oluşturulan yoğunluk grafikleri de mevcuttur. Aşağıda belli başlı grafik örneklerini görebilirsiniz.

 

Hemen örneklerimize geçelim. Öncelikle ilgili paketi indirelim ve kullanıma açalım.

install.packages("googleVis")

library("googleVis")

Örnekleri görebilmemiz için bir veri seti oluşturalım ve tek bir data frame içerisine alalım.

df=data.frame(country=c("TR", "USA", "RU","CH"), val1=c(10,13,14,18), val2=c(23,12,32,43))

Yukarıda “c” komutuyla bir dizi oluşturduk ve içerisine metin değeri olan ülke isimlerini girdik. “val1” ve “val2” bizim sütunlarımızı oluşturmaktadır. Sonrasında bir data frame içerisine attık ve “df” olarak isimlendirdik. Şimdi grafik çizdirmeye konusuna gelelim

daha öncesinden hatırladığınız gibi R içerisinde grafik çizdirmek istediğimiz zaman plot() yada hist() gibi komutları direk kullanabiliyorduk. Fakat googlevis içinde grafik çizdireceksek öncelikle veriyi bir komut aracılığıyla değişkene aktarıp sonrasında grafik çizdiriyoruz.

LİNE GRAFİK

hat <- gvisLineChart(df)

plot(hat)

Yukarıdaki komutları uyguladığınızda karşınıza bir pencere açılacaktır. Bunun anlamı grafik R içerisinde değil belli bir host üzerinden çizdirilmektedir. Bu grafiği iki boyutlu hale getirebilmek için bazı ek argüman kullanılmalıdır.

hat <- gvisLineChart(df, "country", c("val1","val2"),options=list(series="[{targetAxisIndex: 0},{targetAxisIndex:1}]",vAxes="[{title:'val1'}, {title:'val2'}]"))

plot(hat)

BAR GRAFİĞİ

Bar <- gvisBarChart(df)

plot(Bar)

SÜTUN GRAFİĞİ

Column <- gvisColumnChart(df)

plot(Column)

ALAN GRAFİĞİ

Area <- gvisAreaChart(df)

plot(Area)

SEKMELİ ALAN GRAFİĞİ

SteppedArea <- gvisSteppedAreaChart(df, xvar="country", yvar=c("val1", "val2"), options=list(isStacked=TRUE))

plot(SteppedArea)

COMBO GRAFİĞİ

Combo <- gvisComboChart(df, xvar="country", yvar=c("val1", "val2"), options=list(seriesType="bars", series='{1: {type:"line"}}'))

DAĞILIM GRAFİĞİ

Scatter <- gvisScatterChart(women, options=list(legend="none",lineWidth=2, pointSize=0, title="Women", vAxis="{title:'weight (lbs)'}",hAxis="{title:'height (in)'}", width=300, height=300))

plot(Scatter)

BALON GRAFİĞİ

Bubble <- gvisBubbleChart(Fruits, idvar="Fruit", xvar="Sales", yvar="Expenses",colorvar="Year", sizevar="Profit",options=list(hAxis='{minValue:75, maxValue:125}'))

plot(Bubble)

ÇİZGİLERİ AYARLAMA İŞLEMİ

Dashed <-  gvisLineChart(df, xvar="country", yvar=c("val1","val2"),options=list(series="[{color:'green', targetAxisIndex: 0, lineWidth: 1, lineDashStyle: [2, 2, 20, 2, 20, 2]},  {color: 'blue',targetAxisIndex: 1, lineWidth: 2, lineDashStyle: [4, 1]}]", vAxes="[{title:'val1'}, {title:'val2'}]"))

plot(Dashed)

NOKTA AYARLARI

M <- matrix(nrow=6,ncol=6)

M[col(M)==row(M)] <- 1:6

dat <- data.frame(X=1:6, M)

SC <- gvisScatterChart(dat,

                       options=list(

                         title="Customizing points",

                         legend="right",

                         pointSize=30,

                         series="{

                              0: { pointShape: 'circle' },

                              1: { pointShape: 'triangle' },

                              2: { pointShape: 'square' },

                              3: { pointShape: 'diamond' },

                              4: { pointShape: 'star' },

                              5: { pointShape: 'polygon' }

                              }"))

plot(SC)

UYARLAMA İÇİN EDİT BUTONU

Line4 <-  gvisLineChart(df, "country", c("val1","val2"),

                        options=list(gvis.editor="Edit me!"))

plot(Line4)

GRAFİK İÇİN BİRÇOK AYARLAMA

Line3 <-  gvisLineChart(df, xvar="country", yvar=c("val1","val2"),

                        options=list(

                          title="Hello World",

                          titleTextStyle="{color:'red',

                                           fontName:'Courier',

                                           fontSize:16}",                        

                          backgroundColor="#D3D3D3",                         

                          vAxis="{gridlines:{color:'red', count:3}}",

                          hAxis="{title:'Country', titleTextStyle:{color:'blue'}}",

                          series="[{color:'green', targetAxisIndex: 0},

                                   {color: 'orange',targetAxisIndex:1}]",

                          vAxes="[{title:'val1'}, {title:'val2'}]",

                          legend="bottom",

                          curveType="function",

                          width=500,

                          height=300                         

                        ))

plot(Line3)

MUM ÇUBUĞU GRAFİĞİ

Candle <- gvisCandlestickChart(OpenClose,

                               options=list(legend='none'))

plot(Candle)

ÖLÇÜM GRAFİĞİ

Gauge <-  gvisGauge(CityPopularity,

                    options=list(min=0, max=800, greenFrom=500,

                                 greenTo=800, yellowFrom=300, yellowTo=500,

                                 redFrom=0, redTo=300, width=400, height=300))

plot(Gauge)

YOĞUNLUK HARİTASI

Intensity <- gvisIntensityMap(df)

plot(Intensity)

Soru ve önerileriniz için aşağıdaki chat penceresini kullanabilir ya da sayfamızıdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar Kimdir?

Sıtkı Cansu, 19 Ekim 1985 yilinda Konya-Beyşehir'de dogmustur.İlk, orta ve liseyi Beyşehir'de bitirmis olup Konya-Ereğli Selçuk MYO Bilgisayar programcılığı ve Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmustur. Çesitli yerlerde web tasarımcı ve veri tabani yöneticisi olarak çalışan yazar, son üç senedir ingilizce öğretmenliği yapmaktadir. Şu anda yüksek lisansını tamamlamak üzere Mugla Üniversitesinde öğrenim görmektedir.