Lattice Paketi


R NEDİR?

R istatistiksel hesaplama ve grafikleri için bilgisayar programı olup aynı zamanda programlama dilidir. Yeni Zelanda Auckland Üniversitesinden Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından ortaya çıkarılan R halihazırda R Geliştirme Çekirdek Ekibi tarafından geliştirilmektedir. S programlama dilinin açık kaynak kodlu versiyonu olan R bundan dolayı bazen GNU S olarakta anılmaktadır.

AVANTAJLARI

R çok geniş istatistik analizi(doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sınıflandırma, kümeleme ve diğer) ve grafik çizim teknikleri sunmaktadır. R da S gibi tam anlamıyla programlama dili olarak tasarlanmış olup kullanıcıya yeni fonksiyonlar tanımlayarak ilave özellikler geliştirme imkânı sunmaktadır.

R, kullanıcıların eklediği özel fonksiyonlar veya çok özel araştırma alanlarına ait paketlerle oldukça geliştirilebilirdir. S dilinin mirasından dolayı R diğer birçok istatistiki hesaplama dilinden daha kuvvetli bir nesneye yönelik programlama kabiliyetine sahiptir.

LATTİCE

Faktör içindeki her bir düzey için istenilen değişkene ait verilerin grafiğini veren pakettir.

AVANTAJLARI

Çok boyutlu deney tasarımlarında kolaylık sağlar.

Çok değişkenli ilişkileri göstermek (grafiksel olarak) için en uygun paketlerden biridir.

UYGULAMA

58 yaşındaki bir kişiye ACE, ACE & BB ve Non(ilaç yok) tadavilerini 6 ay boyunca kişiye uygulanarak, kişiye ait;

Yüksek Tansiyon(SysBP)

Düşük Tansiyon(DiaBP)

Kan Basıncı(Pulse)

Ağırlık(Weight)

değerleri takibe alınmıştır. Veri seti içerisinde ayrıca aşağıdaki kategorik değişkenler bulunmaktadır.

Rx (Tedavi Yöntemi)

Date (Tarih)

Non à (1)

Mart à(1)

ACE à (2)

Nisan à(2)

ACE & BB (3)

Mayıs à (3)

 

Haziran à (4)

 

Temmuz à (5)

 

Ağustos à (6)

 

KATEGORİK SCATTERPLOT MATRİX

splom(~veri[3:5]|rx,col=c("red","blue","green","black"))

BAR CHART

barchart(~SysBP+DiaBP|rx,auto.key=T)

barchart(veri[3:4],horizontal=F,origin=F,box.ratio=.5)

BOXPLOT

bwplot(rx~SysBP|tarih)

bwplot(rx~SysBP|tarih,panel=panel.violin)

DENSİTY PLOT

densityplot(~SysBP+DiaBP|rx, auto.key=T)

densityplot(~Pulse,groups=tarih, auto.key=T)

densityplot(~SysBP|rx+tarih)

densityplot(~SysBP+DiaBP+Weight+Pulse,groups=rx,auto.key=T)

HİSTOGRAM

histogram(~SysBP+DiaBP+Weight+Pulse|rx)

SCATTER PLOT

xyplot(Pulse~SysBP+DiaBP|tarih+rx,type=c("p","h"),auto.key=T)

cloud(Pulse~SysBP+DiaBP|rx,col=c("red","green"),type=c("p","h"),strip= strip.custom(strip.names = TRUE),panel.aspect = 1,pch=c(5,8),zoom = .8)

PARELEL GRAFİK

parallel(veri[3:6],horizontal.axis = FALSE,scales = list(x = list(rot = 25)))

 

Günümüzde, yapılan analizlerin güçlülüğü kadar görselleştirmekte bir o kadar önemli hale gelmiştir. R, veri görselleştirmede ileri düzey bir programlama dilidir. Grafik paketlerinden en önemli paketlerden olan Lattice paketi çok boyutlu veri görselleştirmek ve çok değişkenli ilişkileri göstermek için bize esnek bir kullanım sunar.

WEB LİNKLERİ

•          http://lattice.r-forge.r-project.org/

•          http://cran.r-project.org/web/packages/lattice/lattice.pdf

•          http://www.statmethods.net/advgraphs/trellis.html

 

Yazar Kimdir?

Sıtkı Cansu, 19 Ekim 1985 yilinda Konya-Beyşehir'de dogmustur.İlk, orta ve liseyi Beyşehir'de bitirmis olup Konya-Ereğli Selçuk MYO Bilgisayar programcılığı ve Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmustur. Çesitli yerlerde web tasarımcı ve veri tabani yöneticisi olarak çalışan yazar, son üç senedir ingilizce öğretmenliği yapmaktadir. Şu anda yüksek lisansını tamamlamak üzere Mugla Üniversitesinde öğrenim görmektedir.